Skład katedry

Katedra została utworzona 01.01.2020 roku po likwidacji Instytutu Informatyki. Powstała po połączeniu Zakładu Grafiki, Wizji i Symulacji Komputerowej oraz Zespołu Mikroinformatyki i Teorii Układów Cyfrowych. Wiodącą dyscypliną pracowników Katedry jest Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Zespół Grafiki, Wizji i Symulacji Komputerowej został utworzony ramach Instytutu Informatyki w kwietniu 2013 dzięki inicjatywie ówczesnego kierownika Zespołu prof. Konrada Wojciechowskiego. We wrześniu 2014 roku został przemianowany na Zakład, a kierownikiem został prof. Andrzej Polański.

Strona Zespołu ZMITAC 


ZARZĄDZENIE Nr 1/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej. pdf-icon


Skład Katedry:

Kierownik zakładu:

dr hab. inż. prof. PŚ Agnieszka Szczęsna
pok. 621
Agnieszka.Szczesna(at) polsl.pl
Strona domowa

Zastępca kierownika zakładu:

dr hab. inż. prof. PŚ Bartłomiej Zieliński
pok. 337
Bartlomiej.Zielinski(at) polsl.pl
Strona domowa

prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień
pok. 308
Boleslaw.Pochopien(at) polsl.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Polański
pok. 339
Andrzej.Polanski(at) polsl.pl

prof. dr hab. inż. Konrad Wojciechowski
pok. 212
Konrad.Wojciechowski(at) polsl.pl

dr hab. inż. prof. PŚ Krzysztoł Cyran
pok. 323
Krzysztof .Cyran(at) polsl.pl

dr hab inż. prof. PŚ Adam Świtoński
pok. 828
Adam.Switonski (at) polsl.pl

dr hab. inż. prof. PŚ Bożena Małysiak - Mrozek
pok. 322
Bozena.Malysiak-Mrozek(at) polsl.pl

dr inż. Henryk Małysiak
pok. 309
Henryk.Malysiak(at) polsl.pl

dr inż. Krzysztof Tokarz
pok. 311
Krzysztof.Tokarz(at) polsl.pl

dr inż. Adam Opara
pok. 335
Adam.Opara(at) polsl.pl

dr inż. Urszula Stańczyk
pok. 315
Urszula.Stanczyk(at) polsl.pl

dr inż. Piotr Czekalski
pok. 316
Piotr.Czekalski(at) polsl.pl
Strona domowa

IOT-OPEN.EU

dr inż. Grzegorz Baron
pok. 316
Grzegorz.Baron(at) polsl.pl

dr inż. Gabriel Drabik
pok. 316
Gabriel.Drabik(at) polsl.pl
Strona domowa

dr Ewa Lach
pok. 513
Ewa.Lach(at) polsl.pl
Strona domowa

dr inż. Przemysław Skurowski
pok. 342
Przemyslaw.Skurowski(at) polsl.pl

dr inż Henryk Josiński
pok. 828
Henryk.Josinski(at) polsl.pl
Strona domowa

dr inż. Paweł Foszner
pok. CK-9
Pawel.Foszner (at) polsl.pl

dr inż. Michał Staniszewski
pok. 513
Michal.Staniszewski (at) polsl.pl

dr inż. Damian Pęszor
pok. 342
Damian.Peszor (at) polsl.pl

mgr inż. Oleg Antemijczuk
pok. 318
Oleg.Antemijczuk (at) polsl.pl

mgr inż. Jarosław Paduch
pok. 318
Jaroslaw.Paduch (at) polsl.pl

mgr inż. Wojciech Łabaj
pok. CK-9
Wojciech.Labaj (at) polsl.pl

mgr inż. Marcin Paszkuta
pok. CK-9
Marcin.Paszkuta(at) polsl.pl

mgr inż. Agnieszka Michalczuk
pok. CK-9

Agnieszka.Michalczuk(at) polsl.pl

mgr inż. Kamil Wereszczyński
pok. CK-9

Kamil.Wereszczynski(at) polsl.pl

Doktoranci:

mgr inż. Magdalena Pawlyta
pok. 513
Magdalena.Pawlyta(at) polsl.pl

mgr inż. Mateusz Kania
pok. 513
Mateusz.Kania(at) polsl.pl

mgr inż. Godlove Kuaban Suilla
pok. 316
Godlove.Suilla.Kuban(at) polsl.pl

Administracja:

mgr Ewelina Czyż
pok. 310
Ewelina.Czyz(at) polsl.pl

mgr Jarosław Nosiadek
pok. 319
Jaroslaw.Nosiadek(at) polsl.pl

 


Współpracujemy również z:

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Centrum Badawczo-Rozowojowe Bytom